Tento článok je zameraný na vysvetlenie prečo vzniká bitka medzi psami. Pochopíte čo predchádza samotnej bitke, ako rozpoznáte varovné signály na Vašom psovi. Povieme Vám kedy sa psi bijú, prečo sa bijú, kedy bitka končí a čo robiť ak máte agresívneho psa, ktorého správanie sa vymyká vzorcu normálneho správania sa psa.

Bitka pes - pes

U psychicky zdravých psov – samcov, bitka slúži na určenie hierarchie vo svorke. Samotná bitka nie je však nevyhnutná. Priamo pred bitkou môžeme na psoch pozorovať znaky na tele, ktoré predpovedajú blížiaci sa útok. Uvedená schéma platí pre vzťah pes – pes.

bitka medzi psami vyjasnenie dominancie1. vyjasnenie si pozície v hierarchii na psychickej úrovni

Vzpriamený stuhnutý chvost sa spája s napriameným telom, zdvihnutým krkom, ostro zaostreným pohľadom, naježenými chlpmi. Pes sa snaží zapôsobiť na toho druhého, ukázať mu, že má veľké pevné telo. Toto je prvá úroveň upozornenia pre súpera. Je možné, že jeden z nich si uvedomí svoju podriadenú pozíciu ešte pred samotným fyzickým útokom. Uvedomí si, že je fyzicky slabší a vzdá sa dopredu. Pes, ktorý to vzdal uvoľní napätie teľa, rýchle začne pohybovať chvostom na znak udobrenia, spustí zrak z druhého psa. Položí sa na chrbát a ukáže svoje brucho, alebo pomaly cúvne akoby opustil teritórium súpera, nikdy nie však útekom rýchlo, aby v súperovi nevyvolal chuť po prenasledovaní. Ďalšou možnosťou ako dať najavo, kto je silnejší je naznačenie párenia a to tak, že dominantný pes vyskočí na chrbát podriadeného psa a naznačuje pohyby párenia. Ak podriadený pes neprotestuje vrčaním a strpí to, súhlasí so svojou podriadenou pozíciou.

2. vyjasnenie si pozície v hierarchii na fyzickej úrovni

Ak nestačila psychická skúška na určenie nadriadeného psa, psi zintenzívnia svoj prejav – stiahnu uši dozadu, zvraštia čumák, ukážu zuby, vrčia sites. Náhle sa priblížia k sebe a zaútočia na oblasť krku súpera. Fyzický útok za účelom určenia hierarchie trvá veľmi krátko, vo väčšine prípadov nekončí ani krvou, hneď jeden z nich pochopí svoju podriadenú pozíciu a okamžite sa podvolí silnejšiemu psovi – položí sa na chrbát alebo opustí teritórium silného psa. Silnejší pes automaticky okamžite prestáva s fyzickým útokom.

Bitka suka – suka

Bitky medzi sukami sú nepredvídateľné, nemajú presnú postupnosť, sú kruté a krvavé. Nekončia tým, že jedna suka dá najavo svoju podriadenosť, tým že si ľahne na chrbát a ukáže brucho alebo opustí teritórium druhej suky. Sukám nejde o vyjasnenie si pozície v hierarchii, je v nej zakódovaná ochrana svojich šteniatok, aj keď ich práve nemá. Bez upozornenia ide do krvavého útoku. Suky treba v bitke oddeliť, inak môže bitka skončiť aj smrťou jednej z nich. Uvedené nevylučuje priateľské spolužitie viacerých fien.

Bitka pes – suka

Medzi psom a fenou sa veľmi nezvyčajné, aby došlo k bitke. Nie je na to dôvod. Pes nikde riadne nezaútočí na suku.

Psychicky nevyrovnaný pes

Sklon k bitkám a agresivite je dedičný a súčasne ovplyvnený prostredím, v ktorom pes žije. V prípade útočného psa, ide o výrazne nežiaduce správanie, ktoré treba korigovať. Veľa sa dá ovplyvniť správnou výchovou, včasnou širokospektrálnou socializáciou, dôsledným vyžadovaním poslušnosti a disciplíny, dosiahnutím kontroly nad psom. V prípade, ak máte psa so sklonom k agresivite a napáda iných psov, určite by ste mali vyhľadať odborníka, ktorý Vám pomôže s prevýchovou psa.

 

Pin It